Montagestart Klaffbro över Bergkanalen, Trollhättan

Nu har montaget av den nya dubbelklaffbron för GC-trafik över Bergkanalen i Trollhättan startat.
Efter sommaren kommer de två 25 m långa och 25 ton tunga klaffarna med tillhörande vipparmar och motvikter monteras.

Pylon östra sidan

Pylon östra sidan