• Verkö Karlskrona

Verkö Karlskrona

  • Typ: Förbindelsegång
  • Byggår: 2004
  • Samlad vikt stål: 14 ton

Ombyggnad av befintlig förbindelsegång, del 2, i Verkö hamn.