• Skyway Stockholm
  • Skyway Stockholm
  • Skyway Stockholm

Skyway Stockholm

Skyway Solnavägen en komplett inredd Skyway till kund Akademiskahus. Montage utfört 17-20 april 2018.
Karolinska Institutet samlar en stor del av sin experimentella forskning på campus Solna i Biomedicum, som kommer att bestå av två sammanlänkade byggnader, med plats för 1 600 forskare och annan personal. Byggnaden sammanbinds med en Skyway till Karolinska Universitetssjukhusets forskningslaboratorium på andra sidan Solnavägen.
Cirka 70ton stål.

Beställare: Akademiskahus
Konstruktör: Cowi
Projektledare Lecor: Peter Terrs