• Ostindiefararen Götheborg
  • Ostindiefararen Götheborg

Ostindiefararen Götheborg

  • Typ: Vattentäta skott, lejdare, fundament, ankarboxar och motorbäddar
  • Byggår: 2005
  • Samlad vikt stål: 50 ton

Tillverkning och montage av vattentäta skott, fundament för tankar och durk i kölsvinet, Lecor har också tillverkat och monterat motorbäddar, ankarboxar samt lejdare för nödutgångar. De 10 vattentäta skotten delar upp fartyget i fem sektioner, de mallades fram med avancerad datateknik, skrovet mättes upp med laser och plåtarna är specialformade med en måttnoggrannhet på 5 mm och sedan bultade med totalt 4000 skruv. 

Skeppet sjösattes den 6 juni 2003 och evenemanget direktsändes i både svensk och kinesisk TV.