• Olidebron

Olidebron

Dubbelklaffbro av holländsk typ över kanalen i Trollhättan.