• JÄRNVÄGSBRO VARBERG
  • JÄRNVÄGSBRO VARBERG
  • JÄRNVÄGSBRO VARBERG

JÄRNVÄGSBRO VARBERG

  • Typ: Järnvägsbro
  • Byggår: 2004
  • Samlad vikt stål: 90 ton
Brobyte av järnvägsbro över gamla E6 i Jonstaka utanför Varberg. Bron är tillverkad i tre sektioner, brobytet gjordes med ett tågstopp på 48 timmar.