• JÄRNVÄGSBRO GÖTEBORG
  • JÄRNVÄGSBRO GÖTEBORG
  • JÄRNVÄGSBRO GÖTEBORG

JÄRNVÄGSBRO GÖTEBORG

  • Typ: Järnvägsbro
  • Byggår: 2003
  • Samlad vikt stål: 90 ton
Byte av järnvägsbro över Stensån i Göteborg. Leveransen omfattade rivning av befintlig konstruktion, prefabricering av ny stålbro samt prefabricerade betongelement för landfästen. Brobytet utfördes under ett tågstopp på fem dygn.