• GC-BROAR ÅRSTAFÄLTET
  • GC-BROAR ÅRSTAFÄLTET

GC-BROAR ÅRSTAFÄLTET

  • Typ: Gång-cykelbro
  • Byggår: 2005
  • Samlad vikt stål: 40 ton
Tillverkning och montage av två stycken gång-cykelbroar vid Årstafältet, Stockholm. Broarna ligger nära varandra och går över ån till Valladammen, den ena är en träbro och den andra en betongbro.