• E45 OCH NORDLÄNKEN

E45 OCH NORDLÄNKEN

  • Typ: Gångbro
  • Byggår: 2012
  • Samlad vikt stål: 150 ton
I Ale kommun genomfördes genomgripande förändringar av väg och järnvägsförbindelserna för att skapa bättre kommunikationer i Götaälvdalen. Det innebar fyrfältsväg med planskilda korsningar och dubbelspår med pendelstationer i tätorterna. Lecor tillverkade och monterade gångbroar på de fem pendelstationerna i kommunen.
Landskapsbilden har fått mer stadskaraktär med nya planskilda korsningar, broar, bullerskydd och pendelstationer. Trapphus och gångbroar förbinder pendelstationerna och samhället. 
Pendelstationerna består av tre trapphus som bär upp en övertäckt gångbro med sidoväggar helt i glas. Broarna är konstruerade för att ge ett lätt intryck, med så få pelare som möjligt för att inte begränsa utsikten under brobanorna – säkert och dekorativt.