• Agro Etanol Norrköping
  • Agro Etanol Norrköping
  • Agro Etanol Norrköping
  • Agro Etanol Norrköping

Agro Etanol Norrköping

  • Type: Steel construction
  • Year: 2008
  • Weight: 1200 tons

Utbyggnad av fabrik för produktion av fordonsbränsle E85. Entreprenaden omfattade stålstomme, bjälklag och rörbryggor.