Processindustri

Arbeten för processindustrin utförs oftast under pågående produktion eller under kortare stopp av anläggningarna. Det ställer stora krav på att leveranstider hålls.

Läs mer   Snabbval projekt   Sök projekt

Processindustrin är en komplicerad och krävande miljö både för människor och material. Det är också en miljö som ställer stora krav på säkerheten. Reparations- och underhållsarbeten utförs också oftast under pågående produktion eller under kortare stopp av anläggningarna. Det ställer stora krav på att säkerheten i arbetet är hög och att leveranstider hålls.

För att kunna garantera det tillverkar vi så mycket som möjligt i förväg och provmonterar konstruktionerna antingen i våra egna lokaler eller i hyrda lokaler i närheten av er anläggning. Vi tillverkar och levererar allt från bärande konstruktioner till plattformar, lejdare och trappor för många olika industrier både i Sverige och internationellt.

Tidsbegränsningar får aldrig inverka på dokumentation, kvalitet eller utförande – vi ger våra kunder en säker process.