Offshore

Havet är en fascinerande miljö, det är alltid levande, vackert och utmanande. Det är också en tuff miljö för allt som kommer i kontakt med det, människa likaväl som material.

Läs mer   Snabbval projekt   Sök projekt

I hamnarna där fartyg snabbt och säkert ska lastas och lossas, krävs ramper, plattformar och varvskonstruktioner som håller hög kvalitet och är byggda för att klara den tuffa miljö de ständigt utsätts för. Vi har lång erfarenhet av tillverkning och montering av alla Offshore- och hamnkonstruktioner och förser dem även med avancerade rostskyddssystem som klarar mycket svåra förhållanden.

Våra kunder kan lägga till med säkerhet.