Byggnation

Avancerade, högteknologiska byggnader eller enklare industrilokaler ställer alla olika krav på stommar och konstruktioner.

Läs mer   Snabbval projekt   Sök projekt

Svetsad eller bultad stålstomme är två olika typer av förband vid byggnationer. Konstruktionerna varierar beroende på många faktorer och det är viktigt för våra kunder att veta att våra leveranser uppfyller ställda krav och behov. Många konstruktioner byggs eller gjuts dessutom in, ett faktum som gör kravet på dokumentation än större.

Nu kan vi erbjuda de kunder som bygger stålstommar till byggindustrin färdiga prefabricerade stålleveranser. Det ger mindre stålföretag möjlighet att åta sig hela projekt eller delar av projekt. Det går också att köpa styckvis bearbeta material. Vi levererar fritt arbetsplatsen och allt är naturligtvis dokumenterat och klart.

Extra viktigt vid byggprojekt är att kommunikation mellan oss och våra kunder fungerar snabbt och bra för att kunna möta eventuella förändringar under byggets gång. Det bygger vi på erfarenhet.