Nöjd VD

Tennce

Tennce Carlsson är nöjd med hur projektet framskrider och passar på att vila en stund på en av de nysågade lagerpallarna.