Certifikat och Kvalitet

Redan i juni 2013 certifierades Lecor enligt de nya regler som är obligatoriska sedan den 1 juli 2014. CE-märkning för alla som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål. Vi har certifieringar för samtliga utförandeklasser; EXC 1, EXC 2, EXC 3 och EXC 4 och gäller samtliga stålkonstruktioner som vi levererar. Certifikatet gäller i hela EES-området, det vill säga samtliga EU-länder och därutöver även Norge, Lichtenstein och Island.

Vårt certifikat är utfärdat av Nordcert och certifikaten utvärderas årligen.ce_en_cert