Stålbyggnadspriset 2013

Stålbyggnadsinstitutet delar vartannat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i konstruktionen. Syftet är att uppmuntra till användandet av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar.

Lecor Stålteknik tilldelas Stålbyggnadsinstitutets stora pris för arbetet med Tullhusbron i Norrköping.

Tullhusbron_kvallTullhusbron_dag

Till det vinnande bidraget har juryn valt det projekt som bäst uppfyller prisets kriterier genom:

• Sin konsekventa användning av stål för både funktion och arkitektoniskt uttryck

• Stålets verkan för både helheten och detaljerna

• Val av teknisk lösning för att framhäva materialets spänst och bärförmåga

Juryns motivering är:

I en enda slank form svingar sig Tullhusbron från kajkanten i norr till den grönskande Strömsholmen i söder. Allt igenom stål i både uttryck och i konstruktion, format med säker hand där arkitektur och konstruktion samspelar med entydighet. Det är en uppvisning i detaljlöshetens svåra konst. Varje mått, varje vinkel, varje möte mellan två plåtar är långt drivet i sin förenkling och framhäver den hela formens elegans, vilket imponerar i ett kommunalt anläggningsprojekt.

Det enkla döljer också det finurliga. Den utmanande tunnheten i det synligasprånget på drygt 60 meter blir möjligt med de korta nedspända sidospannen,dolda i landfästena där det ovanliga luftvärmesystemet också har sin plats.
Tullhusbron förefaller så självklar. Den inordnar sig ödmjukt i sitt sammanhang samtidigt som den övertygande talar ett eget och samtida språk – utan att skrika!

Tennce Carlsson, VD –

”Denna utmärkelse är väldigt inspirerande och stärker oss i vårt fortsatta arbete.Tullhusbron är en mycket vacker bro, konstruerad med stålets alla goda egenskaper. Vi är mycket stolta över att ha bidragit till att skapa detta eleganta byggnadsverk mitt i centrala Norrköping”, säger Tennce Carlsson, VD för Lecor Stålteknik.

Tidigare års vinnare av Stålbyggnadspriset har varit

2003 Apatébron, Hammarby Sjöstad, Stockholm
2005 Mjärdevi Center, Linköping
2007 Svävande Taket, Vällingby, Stockholm
2009 Swedbank Stadion, Malmö
2011 Skivfilterbyggnaden vid Ryaverket, Göteborg